Vizija podjetja natisni
ballsPodjetje ima opredeljeno tudi vizijo razvoja. Lastniška struktura v podjetju nam omogoča, da bo lahko podjetje v naslednjih nekaj letih stopalo v korak z razvojem tehnologije, predvsem komunikacije in  povezovanje na virtualni osnovi, kar nam bo omogočalo boljšo konkurenčno izhodišče in s tem strateško prednost pri poslovanju podjetja. Podjetje ima v srednjeročnih planih vizijo pridobiti ISO standard za poslovanje in vodenje projektov, ravno tako pa tudi ustvariti dobro vez med povezanimi podjetji in raznimi univerzami. Tako kot ostala podjetja v naši skupini, si tudi Kovinomont d. o. o. prizadeva vzpostaviti sodelovanje na nivoju podjetniškega inkubatorja in s tem pridobiti potreben pretok znanja, ter novih idej, od snovalcev do izvedbe.