Cilji podjetja Kovinomont natisni
cubesTemeljni cilj našega podjetja je, postati širše prepoznaven tako na doma?em tržiš?u, kakor tudi na tujih trgih. Razširiti vodenje projektov, inženiringa, na razli?ne segmente kovinskih konstrukcij, ter na ta na?in specializirati posamezna podro?ja, kot na primer kovinske podkonstrukcije za son?ne elektrarne (fotovoltai?ne elektrarne) za razli?ne tipe kritin in podlag. Naslednji cilj pa je, podjetje Kovinomont d. o. o., na našem tržiš?u utrditi kot zaupanja vrednega partnerja in prepoznavno po kvaliteti izvedbe, ter strokovnosti.